สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชิญร่วมเชียร์การแข่งขันวอลเลย์บอล กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2554
โปรแกมการแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2554ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9การแบ่งสายสาย A                                                                              สาย B1. สำนักวิจัยฯ + ศูนย์ฯลำใย                                             1. คณะผลิตกรรมการเกษตร12. คณะวิทยาศาสตร์                                                       2. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ3.คณะสัตวศาสตร์                                                          3. สำนักงานอธิการบดี                                                                                4. สำนักหอสมุดตารางการแข่งขันวันที่เวลาคู่ที่สายทีมรอบ19/12/255417.30 น.1Aสำนักวิจัยฯ+ศูนย์ฯลำใย vs คณะวิทยาศาสตร์แรก18.30 น.2Bคณะผลิตกรรมการเกษตร vs สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแรก19.30 น.3Bสำนักงานอธิการบดี vs สำนักหอสุดแรก20/12/255417.30 น.4Aสำนักวิจัยฯ+ศูนย์ฯลำใย vs คณะสัตวศาสตร์แรก18.30 น.5Bสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ vs สำนักหอสมุดแรก19.30 น.6Bสำนักงานอธิการบดี vs คณะผลิตกรรมการเกษตรแรก21/12/255417.30 น.7Aคณะวิทยาศาสตร์ vs คณะสัตวศาสตร์แรก18.30 น.8Bคณะผลิตกรรมการเกษตร vs สำนักหอสมุดแรก19.30 น.9Bสำนักงานอธิการบดี vs สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแรก22/12/255417.30 น.10ที่ 1 สาย A vs ที่ 2 สาย Bรองชนะเลิศ18.30 น.11muj 1 สาย B vs ที่ 2 สาย Aรองชนะเลิศ19.30 น.12ผู้ชนะ คู่ที่ 10 vs ผู้ชนะ คู่ที่ 11ชิงชนะเลิศ
1 มกราคม 2557     |      7926
ทั้งหมด 1 หน้า