กองกลาง

บุคลากรกองกลาง
ผู้อำนวยการกองกลางผู้อำนวยการกอง
Tel. 3041 , E-mail rpranee@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่ธุรการ.
Tel. 3333 , E-mail supakorn@mju.ac.th
บุคลากรงานสภาพนักงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
Tel. 3020, 1127 , E-mail pranom@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 3020 , E-mail supachai_k@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติงาน
Tel. 3020 , E-mail vorapas@mju.ac.th
บุคลากรงานประสานงาน
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Tel. , E-mail jaras_c@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
Tel. 023545553-4 , E-mail vanida@mju.ac.th
พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน
Tel. , E-mail montree_a@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 023545553,023545554 , E-mail treerat@mju.ac.th
บุคลากรงานประชุม
หัวหน้างานประชุมหัวหน้างาน
Tel. 3036 , E-mail patcharee@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 053 873036 -37 , E-mail laddawan@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. , E-mail kiriya@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 3036-3037 , E-mail tantiwa@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
Tel. , E-mail rutmanee@mju.ac.th
บุคลากรงานอำนวยการ
หัวหน้างานอำนวยการหัวหน้างาน
Tel. , E-mail sakultong@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 053 -873031 ภายใน 3031 , E-mail sunadda@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 3012 , E-mail siriacha@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 3031 , E-mail siriphun@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 3013 , E-mail wilaiwan@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 053-87-3014 , E-mail jureepun@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 3028 , E-mail phanitnan@mju.ac.th
พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน
Tel. 053873232 , E-mail narong_km@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 3013,3015 , E-mail kamon@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. , E-mail siriwan@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 053-873040 , E-mail kanjana_s@mju.ac.th
พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน
Tel. 053873232 , E-mail tongkam@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 053873220 , E-mail pridsanar@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. , E-mail pornwisa@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 0898526500 , E-mail chandra@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. , E-mail duangrudee@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 0 5387 3013 , E-mail benjaporn@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 3022-3 , E-mail punnapa@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. , E-mail pawit_k@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 0-5387-3058 , E-mail wanniwat@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
Tel. 3233 , E-mail chawalit_m@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่ธุรการ.
Tel. 053873032 , E-mail natthaporn@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 3023 , E-mail jakkrapan@mju.ac.th

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

บุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
Tel. 3240-3 , E-mail prakong@mju.ac.th
บุคลากรงานอำนวยการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Tel. , E-mail praphan@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Tel. , E-mail somphet@mju.ac.th
หัวหน้างานบริหารและธุรการหัวหน้างาน
Tel. 3242 , E-mail Orathai_p@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
Tel. , E-mail rung@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. , E-mail pawarisa@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 3000 , E-mail banjong@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 3242 , E-mail cherdpong@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. , E-mail waratthaya@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 3240-3 , E-mail ampawan@mju.ac.th
บุคลากรงานอาคารและสถานที่
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
Tel. , E-mail Suwan_a@mju.ac.th
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
Tel. , E-mail somsak_d@mju.ac.th
ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
Tel. , E-mail sommit@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
Tel. , E-mail weeraphan@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตรปฏิบัติงาน
Tel. , E-mail sakchai_s@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
Tel. , E-mail chettha@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร.
Tel. , E-mail uthit@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
Tel. , E-mail dongjun@mju.ac.th
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
Tel. , E-mail soontorn-e@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
Tel. , E-mail buatong@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร.
Tel. , E-mail mukda@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
Tel. , E-mail audom@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
Tel. , E-mail anongs@mju.ac.th
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
Tel. , E-mail thosaphol@mju.ac.th
บุคลากรงานออกแบบและจัดการก่อสร้าง
นักบริหารงานอาคารสถานที่ปฏิบัติการ
Tel. 3244 , E-mail paisans@mju.ac.th
นักบริหารงานอาคารสถานที่ปฏิบัติการ
Tel. , E-mail krisda.y@mju.ac.th
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
Tel. 053-873244 , E-mail tanapong@mju.ac.th
สถาปนิกปฏิบัติการ
Tel. , E-mail Pradittong_p@mju.ac.th
บุคลากรงานรักษาความปลอดภัย

กองการเจ้าหน้าที่

บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการกอง
Tel. , E-mail thanapat@mju.ac.th
บุคลากรงานบริหารและธุรการ
บุคลากรงานตำแหน่งและอัตรากำลัง
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
Tel. , E-mail somwong@mju.ac.th
บุคลากรปฏิบัติการ
Tel. 3134 , E-mail mayuree@mju.ac.th
บุคลากรปฏิบัติการ
Tel. 3134 , E-mail phannut@mju.ac.th
บุคลากรปฏิบัติการ
Tel. 053873134 , E-mail potjamarn@mju.ac.th
บุคลากรปฏิบัติการ
Tel. 6004 , E-mail piyawadeec@mju.ac.th
บุคลากรงานทะเบียนประวัติ
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
Tel. 3234 , E-mail pakjira@mju.ac.th
บุคลากรปฏิบัติการ
Tel. , E-mail sawitree@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 3133 , E-mail La-orsiri@mju.ac.th
บุคลากรปฏิบัติการ
Tel. 3133 , E-mail warin@mju.ac.th
บุคลากรงานสวัสดิการ
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
Tel. , E-mail suchat@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. , E-mail supatra_t@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. , E-mail yardpiroon@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 053873257 , E-mail niramol@mju.ac.th

กองคลัง

บุคลากรกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลังผู้อำนวยการกอง
Tel. , E-mail kamonwan@mju.ac.th
ไม่ระบุปฏิบัติงาน
Tel. , E-mail thodsaphong@mju.ac.th
บุคลากรงานอำนวยการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
Tel. 053-873150 , E-mail nuttaya@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. , E-mail kratai64@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 053873281 , E-mail noi_nong@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 3156 , E-mail baisri@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. , E-mail sirikhuan@mju.ac.th
บุคลากรงานบริหารการเงิน 2
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
Tel. 3153 , E-mail aumpika@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
Tel. , E-mail mimmang@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Tel. , E-mail nonglak-j@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Tel. , E-mail wiyada@mju.ac.th
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Tel. , E-mail tarinee@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Tel. , E-mail patcharin_jt@mju.ac.th
บุคลากรงานบริหารข้อมูลการบัญชี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Tel. 053-873171 , E-mail taweepong@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Tel. 053-873160 , E-mail wilaiporn-s@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Tel. 873159 , E-mail ratchanew@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Tel. 053873160 , E-mail ketsarin@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Tel. 3218 , E-mail sirimart@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Tel. , E-mail wantanee_k@mju.ac.th
บุคลากรงานบริหารการเงิน 1
หัวหน้างานบริหารการเงิน 1หัวหน้างาน
Tel. , E-mail patcharees@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Tel. , E-mail jantana-s@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Tel. , E-mail sasiyada@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Tel. , E-mail pitchaya@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Tel. 0956983743 , E-mail wirumpha_t@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Tel. , E-mail khomsun@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Tel. , E-mail thanapa@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Tel. , E-mail supunsa@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Tel. , E-mail nongluks@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Tel. 3165 , E-mail kanjana_w@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Tel. , E-mail supan@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Tel. 3165 , E-mail winai_s@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
Tel. 3155 , E-mail sathapat@mju.ac.th
บุคลากรงานบริหารพัสดุ
หัวหน้างานบริหารพัสดุ.
Tel. , E-mail penjan@mju.ac.th
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Tel. 0805014672 , E-mail jariya@mju.ac.th
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Tel. , E-mail nongluk_t@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
Tel. 053-873173 , E-mail sakuntala@mju.ac.th
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Tel. , E-mail kornprapa@mju.ac.th
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Tel. , E-mail samai@mju.ac.th
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติงาน
Tel. 053-873223 , E-mail watcharachai@mju.ac.th

กองตรวจสอบภายใน

บุคลากรกองตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายในผู้อำนวยการกอง
Tel. , E-mail prasart@mju.ac.th
บุคลากรงานอำนวยการ
หัวหน้างานอำนวยการหัวหน้างาน
Tel. 3320 , E-mail orn-anong@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. , E-mail anna@mju.ac.th
บุคลากรงานตรวจสอบสายที่ 2
หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 2หัวหน้างาน
Tel. , E-mail jarunee@mju.ac.th
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
Tel. , E-mail bunprapa_jt@mju.ac.th
บุคลากรงานตรวจสอบสายที่ 3
หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 3หัวหน้างาน
Tel. , E-mail tipmada@mju.ac.th
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
Tel. 3322 , E-mail nuchanad@mju.ac.th
บุคลากรงานตรวจสอบสายที่ 1
หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 1หัวหน้างาน
Tel. , E-mail apaporn@mju.ac.th

กองเทคโนโลยีดิจิทัล

บุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัลผู้อำนวยการกอง
Tel. , E-mail superf@mju.ac.th
บุคลากรงานอำนวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
Tel. SIP 3605 , E-mail phonsawan@mju.ac.th
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
Tel. 5708 , E-mail Nipon.p@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Tel. , E-mail luddapor@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 3262 , E-mail natenapa@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. , E-mail arjareeya@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์.
Tel. 087-5761801 , E-mail seksans@mju.ac.th
พนักงานบริการปฏิบัติงาน
Tel. , E-mail thanat@mju.ac.th
บุคลากรงานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ตหัวหน้างาน
Tel. 3269 , E-mail banpod@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 4040 , E-mail pansak@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 081-5319389 , E-mail pantamitr@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 3280 , E-mail atitaya@mju.ac.th
บุคลากรงานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
Tel. 3291 , E-mail pravit@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 053-873296 , E-mail sumalee@mju.ac.th
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
Tel. 053-873291 , E-mail nirut@mju.ac.th
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
Tel. 0835821881 , E-mail Prinya-t@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 3297 , E-mail apinya_kitty@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 3288 , E-mail goragod@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 3264 , E-mail jureerat@mju.ac.th
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา.
Tel. , E-mail chatchawan@mju.ac.th
บุคลากรงานวิจัยและพัฒนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
Tel. 3278 , E-mail somchai@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. SIP.0000, T.3600 ext. 0000 , E-mail surdet@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. , E-mail suppawan@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 3282 , E-mail prathomsap@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 3279 , E-mail noppamas@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 3274 , E-mail komolnark@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
Tel. SIP 3038 , E-mail surapon_r@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 3285 , E-mail arthit@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 3277 , E-mail monsicha@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 0 5387 3280 , E-mail wasu@mju.ac.th

กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

บุคลากรกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษผู้อำนวยการกอง
Tel. 3554 , E-mail jongrak@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
Tel. 5691 , E-mail nareerat@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
Tel. , E-mail sawitree_th@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
Tel. , E-mail phurtthichat@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติงาน
Tel. , E-mail
นักวิชาการเงินและบัญชี.
Tel. , E-mail pakjira_w@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติงาน
Tel. 3120 , E-mail Anchaya_kt@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
Tel. , E-mail pornthiwa_c@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
Tel. , E-mail chuleekhuan_pb@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
Tel. 5730 , E-mail thirawat_tt@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
Tel. , E-mail natwisit_tj@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของโครงการ.
Tel. , E-mail mju6004308005@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของโครงการ.
Tel. , E-mail thitinat_cy@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของโครงการ.
Tel. , E-mail pimnada_wc@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของโครงการ.
Tel. , E-mail nattaphong_kp@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของโครงการ.
Tel. , E-mail kittipat_ks@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของโครงการ.
Tel. , E-mail jakkrit_sh@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของโครงการ.
Tel. , E-mail prasert_kb@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
Tel. , E-mail pannaporn_mu@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
Tel. , E-mail issaraphong_ka@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชี.
Tel. , E-mail paphatsara_su@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
Tel. , E-mail metasit_in@mju.ac.th
บุคลากรงานอำนวยการ
หัวหน้างานอำนวยการหัวหน้างาน
Tel. , E-mail sarinra@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. , E-mail saman@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
Tel. 3131 , E-mail phitchaya@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. , E-mail daungdao@mju.ac.th

กองแผนงาน

บุคลากรกองแผนงาน
ผู้อำนวยการกองแผนงาน.
Tel. , E-mail sirilak@mju.ac.th
บุคลากรงานอำนวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
Tel. 0 5387 3184 , E-mail pam@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 053-873110 , E-mail kaewpom@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
Tel. , E-mail precha_m@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. , E-mail kamonmas_jr@mju.ac.th
บุคลากรงานวิจัยสถาบัน
หัวหน้างานวิจัยสถาบันหัวหน้างาน
Tel. , E-mail mayura-c@mju.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Tel. 053-873179 , E-mail watcharap@mju.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Tel. , E-mail thanatcha@mju.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Tel. , E-mail thitikorn@mju.ac.th
บุคลากรงานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
Tel. 3117 , E-mail meena@mju.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
Tel. 053-873116 , E-mail warunsiri@mju.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Tel. 3187 , E-mail vorakan_ch@mju.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Tel. 0-5387-3117 , E-mail pakarat@mju.ac.th
บุคลากรงานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Tel. , E-mail tanyalak@mju.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
Tel. , E-mail wilaiporn_n@mju.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Tel. 053873112 , E-mail pushita@mju.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Tel. 3114 , E-mail wannapa@mju.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Tel. 3112 , E-mail phiphat_ic@mju.ac.th

กองพัฒนาคุณภาพ

บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ
ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพผู้อำนวยการกอง
Tel. 3038 , E-mail fookul@mju.ac.th
บุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel. 3312 , E-mail judarad@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel. 3312 , E-mail atsavathep_kc@mju.ac.th
บุคลากรงานมาตรฐานการควบคุมภายใน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel. 053873313 , E-mail nuangrutai@mju.ac.th
บุคลากรงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
หัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานหัวหน้างาน
Tel. , E-mail nittaya_j@mju.ac.th
บุคลากรงานอำนวยการ
หัวหน้างานอำนวยการหัวหน้างาน
Tel. 3039 , E-mail wantinee@mju.ac.th

กองพัฒนานักศึกษา

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาผู้อำนวยการกอง
Tel. 5307 , E-mail oranuttra@mju.ac.th
บุคลากรงานอำนวยการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Tel. , E-mail aumporn@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
Tel. 0823871354 , E-mail pongruk@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Tel. , E-mail nantas@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. , E-mail jeraphan@mju.ac.th
หัวหน้างานอำนวยการหัวหน้างาน
Tel. 3064 , E-mail prapaphan@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel. 5305 , E-mail ganlaya@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. , E-mail ananpan@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 053873065 , E-mail sutinee@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. , E-mail yaowalak_j@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel. , E-mail surachai_si@mju.ac.th
บุคลากรงานกิจกรรมนักศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel. 3068 , E-mail napat-k@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel. 053-873068 , E-mail pichitpong@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel. 3068 , E-mail kannikar@mju.ac.th
บุคลากรงานวินัยและพัฒนานักศึกษา
หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษาหัวหน้างาน
Tel. , E-mail rassamee@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel. , E-mail chitpong@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษา
Tel. 0988298544 , E-mail suttipong@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษา
Tel. 3073 , E-mail sasitorn_j@mju.ac.th
บุคลากรงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน
Tel. 053873232 , E-mail prompong@mju.ac.th
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา.
Tel. , E-mail sakuna@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Tel. 0980068234 , E-mail pongson_s@mju.ac.th
พนักงานขับเครื่องจักรกล
Tel. 053873232 , E-mail somchai-w@mju.ac.th
พนักงานขับเครื่องจักรกล
Tel. , E-mail vinai@mju.ac.th
นักบริหารงานอาคารสถานที่
Tel. 3078 , E-mail yuttapoom_j@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษา
Tel. 053873078 , E-mail siripong_c@mju.ac.th
พนักงานขับรถยนต์ (รถบัส)ปฏิบัติงาน
Tel. 053873071 , E-mail jiradech@mju.ac.th
พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน
Tel. , E-mail rachen_s@mju.ac.th
บุคลากรงานอนามัยและพยาบาล
พยาบาลชำนาญการพิเศษ
Tel. 3075 , E-mail charoensri@mju.ac.th
พยาบาลปฏิบัติการ
Tel. , E-mail lucksamee@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel. 3075 , E-mail kingkarn@mju.ac.th
บุคลากรงานการกีฬา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel. , E-mail phijak@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Tel. 084-4873876 , E-mail anong@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel. 3076/1020 , E-mail pongnare@mju.ac.th
หัวหน้างานการกีฬาหัวหน้างาน
Tel. 0819926429 , E-mail charnwit@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน
Tel. , E-mail kreingsak@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษา
Tel. 0864318544 , E-mail nittaya_d@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษา
Tel. 0827627170 , E-mail panit@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
Tel. , E-mail narong_ll@mju.ac.th
บุคลากรงานหอพัก
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Tel. , E-mail lek@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
Tel. , E-mail Sumali2@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
Tel. , E-mail prasong_kh@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
Tel. , E-mail Khrueawan@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร.
Tel. , E-mail jaturonk_s@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
Tel. , E-mail supatta_n@mju.ac.th
ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
Tel. 3140 , E-mail thannakait@mju.ac.th
หัวหน้างานหอพักหัวหน้างาน
Tel. 053-873101 , E-mail panyawat-c@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
Tel. , E-mail surin_nun@mju.ac.th
พนักงานบริการปฏิบัติงาน
Tel. , E-mail jirapon_s@mju.ac.th
พนักงานบริการ.
Tel. 3082 , E-mail napat_t@mju.ac.th
พนักงานบริการ.
Tel. 3084 , E-mail jedsada_s@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
Tel. , E-mail wilaiporn_cr@mju.ac.th
พนักงานบริการ.
Tel. 053873085 , E-mail surasak_km@mju.ac.th

กองวิเทศสัมพันธ์

บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ผู้อำนวยการกอง
Tel. , E-mail pratoomtip@mju.ac.th
บุคลากรงานอำนวยการ
บุคลากรงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Tel. 3212 , E-mail porhathai_tk@mju.ac.th
บุคลากรงานบริการการศึกษาต่างประเทศ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Tel. 3210 , E-mail tatcha@mju.ac.th
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
Tel. , E-mail acharee@mju.ac.th
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Tel. 3214 , E-mail kanokwan_kl@mju.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผู้อำนวยการกอง
Tel. 3301 , E-mail somporn@mju.ac.th
บุคลากรงานอำนวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
Tel. 3302 , E-mail amporn_v@mju.ac.th
หัวหน้างานอำนวยการหัวหน้างาน
Tel. 053-875321 , E-mail sriwan-b@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Tel. , E-mail chaiwat_d@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 3301 , E-mail sawitree_n@mju.ac.th
บุคลากรงานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
Tel. , E-mail kannika-k@mju.ac.th
หัวหน้างานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมหัวหน้างาน
Tel. 5322 , E-mail wuttikorn@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel. angkana_y , E-mail angkana_y@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษา
Tel. 3303 , E-mail weenapat@mju.ac.th
บุคลากรงานดนตรีและนันทนาการ
หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการหัวหน้างาน
Tel. 3304 , E-mail wittachai@mju.ac.th
ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
Tel. , E-mail chaowarat@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel. , E-mail assamon@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel. , E-mail kattaleeya@mju.ac.th
บุคลากรงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
Tel. , E-mail somkiar@mju.ac.th
หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทยหัวหน้างาน
Tel. 5321 , E-mail anusorn@mju.ac.th

ฝ่ายกฏหมาย

บุคลากรฝ่ายกฎหมาย
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Tel. , E-mail cermsak@mju.ac.th
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Tel. , E-mail adisol@mju.ac.th
นิติกรปฏิบัติการ
Tel. , E-mail wunchalerm@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 3148 , E-mail suwika@mju.ac.th
นิติกรปฏิบัติการ
Tel. 053-873-3132 , E-mail kuttaleeya_jt@mju.ac.th

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บุคลากรฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บุคลากรปฏิบัติการ
Tel. 3237 , E-mail nitchanan@mju.ac.th
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หัวหน้าฝ่าย
Tel. 3135 , E-mail sopa@mju.ac.th
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
Tel. 3135 , E-mail rattikarn_n@mju.ac.th
บุคลากรปฏิบัติการ
Tel. , E-mail katawoot@mju.ac.th

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กร
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Tel. , E-mail suchittr@mju.ac.th
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร.
Tel. 3019 , E-mail Kanokwan@mju.ac.th
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Tel. 3039 , E-mail mjufm95.5@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. , E-mail puangpayorm@mju.ac.th
นักประชาสัมพันธ์.
Tel. 3038-9 , E-mail veerayut@mju.ac.th
นักประชาสัมพันธ์
Tel. 3039 , E-mail prapaporn@mju.ac.th
นักประชาสัมพันธ์
Tel. 0908928269 , E-mail satit_h@mju.ac.th
นักประชาสัมพันธ์.
Tel. 0894309810 , E-mail baramet_dp@mju.ac.th
นักประชาสัมพันธ์.
Tel. 3016 , E-mail supansa_pa@mju.ac.th
นักประชาสัมพันธ์.
Tel. 0881424887 , E-mail supong_fr@mju.ac.th
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Tel. , E-mail namthip_pp@mju.ac.th