สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมสร้างสุขทุกสุขสิ้นเดือนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๔   ซึ่งในครั้งนี้มีกองแผนงานเป็นเจ้าภาพ และมีหน่วยงต่างๆ ของสำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ร่วมกันตักบาตร ณ  อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2951

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด