สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการยุทธศาสตร์สร้างเสริมกองทุนพัฒนาแม่โจ้ ได้เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ไส้เดือนดิน และรับฟังการนำเสนอข้อมูลการจัดตั้งโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ   ตันโช ซึ่งได้รับความสนใจและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2465

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด