สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อบรม "การเขียน sar ที่มีคุณภาพ" เป็นการอบรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่มีหน้าที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย และ sar ของคณะ โดยสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจะจัดอบรมขึ้นในวันที่ 22 - 23 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตาจารย์ปราณี พรรณวิเชียร (วิทยากรกลางของ สกอ.) มาเป็นวิทยากรหลักให้กับการอบรมครั้งนี้ (ส่วนหนังสือเชิญประชุมจะส่งให้หน่วยงานต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6840

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด