สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 9.00 น. Ms. Tina Ou, Education Attache of Taipei Economic and Office in Thailand และ Mrs. Yan Hsiu-Ling ผู้ประสานงานศูนย์การศึกษาไต้หวัน จังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ยศราช อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  ศรีเกี่ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เพื่อเรียนเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานนิทรรศการการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไต้หวัน (Taiwan Higher Education Fair 2011) ณ ห้องรับรองอธิการบดี  

ปรับปรุงข้อมูล : 3/1/2554 17:45:09     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1947

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด