สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14.00 น. Dr. Tai Chein, อธิการบดี Southern Taiwan University (STUT) พร้อมคณะ เดินทางมามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ,รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ปัญญาวดี จากคณะเศรษฐศาสตร์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศคณะบริหารธุรกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ และร่วมการหารือกับคณะดังกล่าว ที่ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี

ปรับปรุงข้อมูล : 3/1/2554 17:30:13     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 733

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด