สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 9.30 น. คุณณัฐจักร ณ เชียงใหม่ ผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-เกาหลี นำ Dr. Hoe-Nueng Lee, Vice-President for International Affairs และผู้ติดตาม จำนวน 3 คน จาก Korean Nazarene University ประเทศเกาหลี และคุณพิมไสว ศรีวงศ์ ที่ปรึกษาองค์กรความหวังเพื่อสังคม (Hope Institute for Society)เข้าพบ ผศ. ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี, ผศ. ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ อ. ดร.ธาตรี รอดชำนาญ รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษา เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาทักษะกีฬา ที่ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี   

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2960

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด