สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 เวลา 9.00 น. Professor Chuleui Jung พร้อมคณะ จำนวน 4 คน จาก School of Bioresources Science, Andong National University (ANU) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เดินทางมามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเข้าคารวะ ผศ. ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี และ ผศ. ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และเจรจาการแลกเปลี่ยนในประเด็นทางวิชาการ โดยมี อาจารย์ชลิตดา มัธยมบุรุษ ผู้ประสานงานและผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์, ศ. ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อาจารย์จากคณะผลิตกรรมการเกษตร 7 คน และอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ 2 คน ให้การต้อนรับและร่วมการหารือความร่วมมือฯ ที่ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1015

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด