สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 13.30 น. Dr.Gil Suguiguit Jr., Director of Southeast Asian Regional Center for Graduate in Agriculture (SEARCA) และ Dr. Luis Rey Velasco, Chancellor of The University of Philippines at Los Banos (UPLB) จากประเทศฟิลิปปินส์ เข้าพบ ผศ. ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัย และ ผศ. ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางมาร่วมงานสัมมนา SEANAFE ที่ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 5 (สนอ. 5) 

โดยมี ผศ. ดร.อภิชัย เมฆบังวัน รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาวิสาหกิจ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, ผศ. ดร.วิจิตรา แดงปรก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร, อาจารย์ชลิตดา มัธยมบุรุษ รองผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ, อ. ดร.จิราพร โรจน์ทินกร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ,
ผศ. ดร.ธีรนุช เจริญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ และ ผศ. ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ ผู้แทนคณะผลิตกรรมการเกษตร ให้การต้อนรับและร่วมการหารือ

         

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1287

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด