สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 เวลา 14.00 น. ผศ. ดร.สห ตุลพงศ์ หัวหน้าสาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร นำ Dr. Chung-Ruey Yen คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ จาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เข้าพบ ผศ. ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ห้องรับรองอธิการบดี เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และสวัสดีปีใหม่ 2554 ในโอกาสเดินทางมาร่วมงานสัมมนา Southeast Asia Network for Agroforestry Education (SEANAFE)  

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 991

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด