สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 อธิการบดี (รศ.ดร.วีระพล  ทองมา) และรองอธิการบดี (รศ.ดร.เกียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ได้พบปะบุคลากรกองกลาง เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 7/10/2563 10:51:52     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 627

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด