สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสารภี  ชั้น ๑ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว อธิการบดีได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ที่ได้ดำเนินกิจกรรม ๕ ส สำนักงานอธิการบดี จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ปรับปรุงข้อมูล : 11/11/2562 14:23:39     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 766

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด