การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ปรับปรุงข้อมูล : 28/8/2562 16:30:27     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 169

กลุ่มข่าวสาร :

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมวำนักงานแม่โจ้ 80 ปี

ข่าวล่าสุด