ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในสำนักงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมแก้ปัญหาในการทำงานและสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี วิทยากรผู้มีประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานสื่อสารองค์กร ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น ๔ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 19/7/2562 15:58:09     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 223

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด