การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒

ปรับปรุงข้อมูล : 19/7/2562 15:41:07     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 124

กลุ่มข่าวสาร :

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานแม่โจ้ ๘๐ ปี

ข่าวล่าสุด