ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการกองกลาง ได้ขอเชิญ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และหัวหน้างานประชุม ร่วมกันหารือเรื่องการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุม กองกลาง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ปรับปรุงข้อมูล : 11/5/2561 13:08:23     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 488

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด