หน้าแสดงผลสำหรับผู้ใช้ทั่วไปการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหารือเรื่องการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานอธิการบดี

ปรับปรุงข้อมูล : 11/5/2561 13:08:23     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 386

กลุ่มข่าวสาร :

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการกองกลาง ได้ขอเชิญ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และหัวหน้างานประชุม ร่วมกันหารือเรื่องการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุม กองกลาง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ข่าวล่าสุด