สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

ปรับปรุงข้อมูล : 30/10/2560 10:21:17     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 729

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด