สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 เพื่อแจ้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง พร้อมกำหนดการขอรับการประเมิน และตัวอย่างการจัดทำรายงาน

ปรับปรุงข้อมูล : 26/9/2560 12:13:21     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 686

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด