สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมคืนความสุขให้กับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี โดยการนำของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี(นางสาวณัฐฐินีย์ สินฉิม) และผู้อำนวยการทุกกองในสำนักงานอธิืการบดี ได้จัดงานเลื้ยงขึ้นเพื่อตอบแทน บุคลากรทุกๆที่เหนื่อยมาทั้งปี และมีการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2558 และมอบรางวัลให้นักกีฬาตัวแทนสำนักงานอธิการบดีที่สร้างชื่อเสียงให้กับสำนักงาน ณ โถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี

ปรับปรุงข้อมูล : 8/1/2559 15:12:52     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 639

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด