สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว นำ Prof. Dr. Ting-Saw Weng กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, Prof. Shih-Shuo Yeh หัวหน้าหลักสูตร Hotel Management และ Dr. Huai-Chen Wang อาจารย์สังกัด Program of Management จาก Tainan University of Technology, ไต้หวัน เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ที่ห้องประชุม สนอ. 2

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6636

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด