สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554 เวลา 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน จำนวน 3 คน จาก University of Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา มาฝึกงานที่คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม-24 มิถุนายน 2554 (ระยะเวลา 6 สัปดาห์)

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ คณบดี และอาจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ ดร.สุรชัย กังวล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร จากคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมงาน

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7040

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด