สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น. นายไกรสีห์ ไชยพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและครู จากโรงเรียน National Tseng-Wen Senior Home Economics and Commercial Vocational High School, โรงเรียน National Kangshan Agricultural and Industrial Vocational Senior High School และโรงเรียน National Chiatung Agricultural Vocational Senior High School จากไต้หวัน จำนวน 10 คน และผู้ประสานงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี จำนวน 6 คน เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสมาศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้กล้วยไม้ และคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6710

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด