สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานอธิการบดี ผลการประเมินความพึงพอใจและความสุขในการทำงานของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2558 และได้พิจารณาการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานอธิการบดี เช่น แผนปฏิบัติราชการ เป็นต้น

ปรับปรุงข้อมูล : 13/11/2558 10:02:36     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 467

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด