สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้กำหนดให้มีการประชุม สนอ. ฟอรั่ม ครั้งที่ 9/2558 เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานธิการบดี ประจำปี 2559 / รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2558 และติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี พร้อมทั้งกำหนดให้มีการวิพากษ์แผน สนอ. ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558 ก่อนเสนอคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดีพิจารณา

ปรับปรุงข้อมูล : 4/11/2558 14:53:57     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 496

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด