สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เชิญชวนบุคลากรสำนักงานอธิการบดีและผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมงานแห่เทียนเข้าพรรษา "ทำบุญ ๙ วัด" ในวันเสาร์ที่ ๙ กรรฎาคม ๒๕๕๔ ขึ้นรถหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา ๐๘.๐๐ น. (สำรองที่นั่งได้ที่งานบริหารและธุรการ กองกลาง )

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 11474

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด