สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ หลังจากการประชุม สนอ.ฟอรั่ม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้พร้อมใจกันรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับพรปีใหม่ ตามประเพณีล้านนา 

ปรับปรุงข้อมูล : 27/4/2558 16:33:12     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 445

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด