สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดบรรยายพิเศษ "การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 (Undo)" ในวันที่ 27 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้สมาชิกได้รับความรู้เกี่ยวกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. ด้าน การออม ,การเลือกแผนการลงทุน การออมเพิ่ม การออมต่อ ,สวัสดิการเกี่ยวกับ กบข. และ “Undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494” รวมถึงวิธีการยื่นแบบแสดงความประสงค์ Undo และการได้รับบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต การหักลดหย่อนภาษี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ซักถามข้อสงสัย โดยมีข้าราชการบำนาญสมาชิก กบข. และข้าราชการสมาชิก กบข. ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ (ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง)

ปรับปรุงข้อมูล : 3/4/2558 13:33:08     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 468

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด