สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 น. Assoc. Prof. Paul Posiu Hsu พร้อมนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 7 คน จาก Oklahoma State University (OSU) ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ที่ห้องประชุม 2 (สนอ.2) ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 6/3/2554 19:23:38     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3766

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด