สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554 เวลา 17.00 น. Prof. Dato’ Dr. Mohamed Mustafa Ishak อธิการบดี Universiti Utara Malaysia (UUM) และ Dr. Ahmad Bashwir Abdul Ghani รองคณบดี College of Law, Government and International Studies จากประเทศมาเลเซีย เดินทางมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเจรจาและลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดี, อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์, คุณปรัญญินี พงษ์พานิช เลขานุการวิทยาลัยบริหารศาสตร์, คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะ และเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม

ปรับปรุงข้อมูล : 6/3/2554 19:13:37     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4391

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด