สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 อธิการบดีได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐฐินีย์ สินฉิม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเลขาธิการการอุดมศึกษา ณ อาคารคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ปรับปรุงข้อมูล : 9/7/2557 11:23:50     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 580

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด