สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอความอนุเคราะห์นำคณะ จำนวน 68 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตค. 56 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ปรับปรุงข้อมูล : 11/8/2556 9:48:24     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 914

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด