สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2554 อาจารย์ ดร.พันทิพา ติงศภัทิย์ อดีตอาจารย์คณะสถาปัตย กรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม นำพระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ ขุนศิริ (ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 52) จากวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเสวนาธรรมและขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของวัด จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยมี ผศ. ดร.สถิต วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ผศ. ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ, คุณสุวรรณา จ่ากุญชร หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ และร่วมเสวนาธรรม

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4307

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด