สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 9.30 น. อาจารย์ภัทร ชมภูมิ่ง อาจารย์ประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่ และอาจารย์ชุมพล แก้วสม อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นำ Dr. Ahmad Bashawir Abdul Ghani รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จาก University Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเครือข่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ร่วมต้อนรับและหารือทางวิชาการ

ปรับปรุงข้อมูล : 4/7/2554 17:08:55     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3394

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด