สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Appropriate Technology and Local Wisdom in Agricultural Waste Recycling ขึ้น  ณ ห้องประชุม 203 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ โดยมีรองศาสตราจารย์อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร เป็นผู้มอบทำเนียบรุ่น สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 20 คน จาก 15 ประเทศ ได้แก่ มาลาวี, เอลซัลวาดอร์, จีน, ชิลี, มาเลเซีย, ปากีสถาน, มองโกเลีย, มาดากัสการ์, ศรีลังกา, เนปาล, กัมพูชา, ฟิจิ, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย

ทั้งนี้ ตัวแทนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 2 คน ได้แก่ Mr. Rehman Saeed จากประเทศปากีสถาน และ Mrs. Elsa Fajado Victoria จากประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผู้กล่าวแสดงความรู้สึกต่อประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมในพิธีปิด

ปรับปรุงข้อมูล : 4/7/2554 16:58:47     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1446

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด