สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอเชิญทุกท่านร่วมกำหนดการกิจกรรม Big Clening Day และกิจกรรมงานดำหัวอธิการบดี รองอธิการบดีและผู้อาวุโส ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี ๒๕๕๔  ในวันจันทร์ที่ ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. (กำหนดการ)

ปรับปรุงข้อมูล : 4/7/2554 12:23:04     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1360

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด