น.ส.จงรักษ์ บัวลอย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


1/10/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
2/10/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
3/10/2566
13:30
ถึง 16:00
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง 10/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.5) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.จงรักษ์ บัวลอย

4/10/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
5/10/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
6/10/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
7/10/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
8/10/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
9/10/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
10/10/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
11/10/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
12/10/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
13/10/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
14/10/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
15/10/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
16/10/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
17/10/2566
8:30
ถึง 12:00
ลากิจส่วนตัว : ขออนุญาตลากิจส่วนตัว
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : น.ส.จงรักษ์ บัวลอย

9:30
ถึง 12:00
การประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ 5/2566
สถานที่ : ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนอ.2) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา

18/10/2566
9:30
ถึง 12:00
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “ฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้” 3/2566
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสารภี (80ปี) อาคารสำนักมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม

19/10/2566
9:30
ถึง 12:00
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ๙/๒๕๖๖
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี (80 ปี) ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

20/10/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
21/10/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
22/10/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
23/10/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
24/10/2566
13:00
ถึง 16:00
คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565-2566 ครั้งที่ 1/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม

25/10/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
26/10/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
27/10/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
28/10/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
29/10/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
30/10/2566
13:30
ถึง 16:00
การประชุม สนม. ฟอรั่ม 8/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี (80 ปี) ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นายอุ่นเรือน ขยัน

13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน 9/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.5) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.จงรักษ์ บัวลอย

31/10/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้