สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 เวลา 9.00 น. ผศ. ดร.ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ อาจารย์อาวุโสคณะผลิตกรรมการเกษตร นำ Prof. Maurice S. B. Ku, Distinguished Professor Institute of Bioagricultural Science จาก National Chiayi University ประเทศไต้หวัน เข้าพบ ผศ. ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ห้องรับรองอธิการบดี เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ในโอกาสเดินทางมาร่วมงานสัมมนา Southeast Asia Network for Agroforestry Education (SEANAFE) 

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2622

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด