สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คุณประทุมทิพย์  ดวงดีทวีรัตน์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นำบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าคารวะ เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพรจากผศ. ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี ผศ. ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ, คุณกมลวรรณ เปรมเกษม ที่ปรึกษาอธิการบดี, รศ. ดร.เทพ พงษ์พานิช และ ผศ. ดร.นรินทร์ ทองวิทยา

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 914

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด