ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราขภัฎนครสวรรค์เข้าศึกษาดูงาน

ปรับปรุงข้อมูล : 6/10/2562 9:30:55     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 179

กลุ่มข่าวสาร :

รักษาการแทนอธิการบดี (รศ.ดร.วีระพล ทองมา) และ รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย)  ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยผู้คณะผู้ศึกษาดูงานขอเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562

ข่าวล่าสุด