สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดบรรยายพิเศษติวเข้มพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินมหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยช่วงแรกวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว และยกระดับ Green University Ranking แก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จากนั้น เป็นการบรรยายให้ความรู้แก่แก่ผู้แทนหน่วยงาน และคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว Green Office ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และเตรียมพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินให้อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น

ปรับปรุงข้อมูล : 28/8/2562 16:36:39     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 458

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด