สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การประชุมคณะทำงาน กาดแม่โจ้วางใจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อสรุปแนวทาง กิจกรรม และรูปแบบการจัดโครงการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่ประสงค์จะจำหน่ายสินค้าในกาดวางใจ

ปรับปรุงข้อมูล : 26/7/2562 15:29:06     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 399

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด