สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงพุทธศาสนิกชนในบริเวณใกล้เคียง ร่วมจัดขบวนแห่เทียนพรรษา และเคลื่อนขบวนไปยังวัดดดอยแท่นพระผาหลวง ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำกล่าวคำถวาย และถวายเทียนพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝน โดยมีคณะผู้บริหารร่วมถวายปัจจัยไทยธรรม บุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรคณะ/สำนัก ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม สืบไป 

ปรับปรุงข้อมูล : 19/7/2562 16:08:53     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 316

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด