ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ได้สรุปผลการเข้าร่วมโครงการ "สานพลังมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน" ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนวิชาการสร้างเสริมสุขภาพทางถนน และมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช) เป็นผู้รับมอบโล่ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรยกย่องให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย และจราจรอาสาของมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป 

ภาพ : นายบารเมษ  ดวงเพชร

ปรับปรุงข้อมูล : 23/5/2561 16:43:53     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 822

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด