มหาวิทยาลัย ได้รับโล่รางวัล การดำเนินงานสวมหมวกนิรภัย 100% ในมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 3/5/2561 11:35:39     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 454

กลุ่มข่าวสาร :

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา (นายสุกิจ  ติดชัย) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยรับโล่ และนำเสนอผลการดำเนินงานสวมหมวกนิรภัย 100 % ในมหาวิทยาลัย ต่อที่ประชุม ซึ่งมีหน่วยงานทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับโล่ 120 องค์กร จาก 530 องค์กร

ข่าวล่าสุด