สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ปรับปรุงข้อมูล : 30/10/2560 10:21:28     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 664

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด