สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอเชิญบุคลากรสำนักงานอธิการบดีทุกท่าน ร่วมกิจกรรมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2554  ในวันพฤหัสบดีที่  29  กันยายน  2554  ตั้งแต่เวลา 16.30  น.  เป็นต้นไป   ณ  โถงชั้น  1  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 9/7/2554 16:17:48     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 19591

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด