สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00 น. คุณณัฐพงศ์ พรรณเชษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาไทย-จีน นำ Mr. Han, Zhigang รองอธิการบดี, Mrs. Mao, Jingyi ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ และ Mrs. Wang Juan คณบดีคณะอุตสาหกรรมอาหาร จาก Guangxi Vocational and Technical Institute of Industry มณฑลกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เพื่อหารือความร่วมทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ที่ห้องประชุม สนอ.2 และศึกษาดูงานโรงงานนำร่อง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และคุณสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล ให้การต้อนรับและนำชมโรงงานนำร่อง

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7669

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด