สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักงานอธิการบดีจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้"  ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2558 ณ  ห้องสัมมนาโรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ จ.เชียงใหม่  โดยท่านอาจารย์กฤษดา ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์กล่าว เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน และหัวหน้างานในสำนักงานอธิการบดี 

ปรับปรุงข้อมูล : 17/9/2558 16:40:53     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 495

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด